Aktualności

UZYSKAJ LICENCJĘ POŚREDNIKA I ZARZĄDCY NIERUCHOMOŚCI

administrator 20 grudnia 2013

UZYSKAJ LICENCJĘ
POŚREDNIKA W OBROCIE NIERUCHOMOŚCIAMI
LUB ZARZĄDCY NIERUCHOMOŚCI
POLSKIEJ FEDERACJI RYNKU NIERUCHOMOŚCI

System nadawania licencji Pośrednika w Obrocie Nieruchomościami PFRN oraz Zarządcy Nieruchomości PFRN powstał w związku z likwidacją od 1 stycznia 2014 państwowych licencji pośrednika w obrocie nieruchomościami i zarządcy nieruchomości nadawanych w trybie ustawy z dnia 21 sierpnia 1997 roku o gospodarce nieruchomościami.

Licencjonowanie PFRN ma na celu regulacje rynku nieruchomości oraz zapewnienie klientom rzetelnej informacji o świadczących usługi pośrednictwa i zarządzania nieruchomościami.

PFRN nadaje:

  • Licencję Pośrednika w Obrocie Nieruchomościami Polskiej Federacji Rynku Nieruchomości,
  • Licencję Zarządcy Nieruchomości Polskiej Federacji Rynku Nieruchomości.
    Osoby, które uzyskają licencję mogą posługiwać się tytułami odpowiednio:

Pośrednik w Obrocie Nieruchomościami PFRN

pośrednik

Zarządca Nieruchomości PFRN.

zarządca

Tytuły zawodów są zastrzeżone przez Polską Federację Rynku Nieruchomości w Urzędzie Patentowym.

Uzyskanie licencji PFRN jest dobrowolne, dla osób, które:

· posiadają co najmniej średnie wykształcenie

· zaakceptują Regulamin nadawania Licencji Posrednika i Zarzadcy PFRN – przyjety przez Rade Krajowa PFRN

· przyjmą na siebie obowiązek stosowania Kodeks etyki posrednika i zarzadcy nieruchomosci – przyjety przez Rade Krajowa PFRN

JAK UZYSKAĆ LICENCJĘ Polskiej Federacji Rynku Nieruchomości

· OSOBY Z PAŃSTWOWĄ LICENCJĄ

Osoby, które posiadają państwową licencję pośrednika w obrocie nieruchomościami lub zarządcy nieruchomości uzyskaną w trybie Ustawy o Gospodarce Nieruchomościami i wydaną do 31.12.2013 rejestrują się na stronie:

https://rejestr.pfrn.pl/rejestracja

Przy rejestracji należy podać: imię i nazwisko, imiona rodziców, oraz nr licencji państwowej i kliknąć SPRAWDŹ, system weryfikuje czy wprowadzone dane są poprawne.

Po pomyślnej weryfikacji prosimy o podanie aktualnego adresu email, na który otrzymacie Państwo link aktywujący Państwa konto w Rejestrze PFRN.

Po aktywacji konta, będziecie Państwo mogli uzupełnić wszystkie dane, które mogą być istotne dla klientów korzystających z usług pośrednictwa czy zarządzania nieruchomościami. Każda osoba, która aktywuje konto będzie mogła pobrać licencję Polskiej Federacji Rynku Nieruchomości gotową do wydruku.

· OSOBY, KTÓRE UKOŃCZY STUDIA I ZALICZYŁY PRAKTYKĘ ZAWODOWĄ W ZAKRESIE POŚREDNICTWA/ZARZĄDZANIA NIERUCHOMOŚCIAMI

Osoby, które ukończyły studia podyplomowe w zakresie pośrednictwa w obrocie nieruchomościami/zarządzania nieruchomościami albo odpowiednie studia wyższe, przy czym studia rozpoczęły się nie wcześniej niż w 2008 roku i zakończyły nie później niż w 2013 roku oraz odbyły i zaliczyły praktykę zawodową w zakresie pośrednictwa w obrocie nieruchomościami/zarządzania nieruchomościami zgodnie z przepisami ustawy o gospodarce nieruchomościami mogą uzyskać licencję odpowiednio pośrednika lub zarządcy PFRN bez konieczności ukończenia kursu i zdania egzaminu. Muszą zgłosić się do Stowarzyszenia i przedstawić stosowne dokumenty zaświadczające powyższe, czyli dyplom ukończenia studiów oraz dziennik praktyk, w którym zatwierdzono odbytą praktykę zawodową.

· OSOBY, KTÓRE UKOŃCZYŁY STUDIA W ZAKRESIE POŚREDNICTWA/ZARZĄDZANIA NIERUCHOMOŚCIAMI

a) Osoby, które ukończyły studia podyplomowe w zakresie pośrednictwa w obrocie nieruchomościami/zarządzania nieruchomościami albo odpowiednie studia wyższe, których program spełnia minimalne wymogi określone przez ministra właściwego do spraw budownictwa, lokalnego planowania i zagospodarowania przestrzennego oraz mieszkalnictwa i studia rozpoczęły się nie wcześniej niż w 2008 roku, a zakończyły nie później niż w 2014 roku mogą uzyskać licencję po złożeniu egzaminu przeprowadzonego przez Stowarzyszenie, które jest organizatorem Kursu Pośrednika w Obrocie Nieruchomościami lub Zarządcy Nieruchomości. Aby uzyskać licencję należy zgłosić się do Stowarzyszenia, przedstawić dyplom ukończenia studiów. Stowarzyszenie poinformuje, o najbliższym terminie egzaminu.

lub

b) Osoby, które ukończyły studia podyplomowe w zakresie pośrednictwa w obrocie nieruchomościami/zarządzania nieruchomościami albo odpowiednie studia wyższe, których program spełnia co najmniej minimalne wymogi programowe zatwierdzone przez PFRN dla kursów: „Pośrednik w obrocie Nieruchomościami” lub „Zarządca Nieruchomości” mogą uzyskać licencję po złożeniu egzaminu przeprowadzonego przez Stowarzyszenie, które jest organizatorem Kursu Pośrednika w Obrocie Nieruchomościami lub Zarządcy Nieruchomości. Aby uzyskać licencję należy zgłosić się do Stowarzyszenia, przedstawić dyplom ukończenia studiów. Stowarzyszenie poinformuje, o najbliższym terminie egzaminu.

· NOWE OSOBY WCHODZĄCE DO ZAWODU:

Licencja Pośrednika w Obrocie Nieruchomościami PFRN/Zarządcy Nieruchomości PFRN nadawana jest osobom nie posiadającym licencji zawodowej, które posiadają co najmniej średnie wykształcenie, oraz:

a) Odbędą zarejestrowany w Polskiej Federacji Rynku Nieruchomości Kurs Pośrednika w Obrocie Nieruchomościami/Kurs Zarządcy Nieruchomości, prowadzony zgodnie z minimum programowym zatwierdzonym przez Polską Federację Rynku Nieruchomości, informacja o organizowanych kursach: http://www.strona1725_1.asari.pl/kurs-na-posrednika/http://www.strona1725_1.asari.pl/kurs-na-zarzadce/

b) Złożą egzamin przeprowadzany przez organizatora Kursu Pośrednika w Obrocie Nieruchomościami/Kursu Zarządcy Nieruchomości, zakończony wynikiem pozytywnym.

c) Po zakończonym kursie i zdanym egzaminie złożą wniosek w formie elektronicznej o nadanie Licencji Pośrednika w Obrocie Nieruchomościami/Licencji Zarządcy Nieruchomości PFRN na stronie: rejestr.pfrn.pl;

Licencja Pośrednika w Obrocie Nieruchomościami PFRN oraz Zarządcy Nieruchomości PFRN jest wydawania na czas określony, który mija po 3 latach od momentu jej nadania i będzie podlegać procedurze odnowienia.

Koszt odnowienia licencji (ponoszony 1 raz na 3 lata):

50,00 zł + VAT – członkowie Stowarzyszeń zrzeszonych w PFRN,
95,00 zł + VAT – osoby spoza PFRN
Wszystkie uwagi i zapytania w sprawie nadawania licencji PFRN prosimy kierować na adres: rejestr@pfrn.pl

Więcej